[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

 

 vอัตลักษณ์ :  สะอาด มารยาทงาม     เอกลักษณ์ : สถานศึกษาพอเพียง          วิสัยทัศน์     :  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา มุ่งพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบสานภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี รู้รักสามัคคี สัมพันธ์ดีกับชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สถานศึกษาพอเพียง
ข้อมูลทั่วไปกลุ่มสาระ ฯ 8 กลุ่มสาระ


โรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาasean

หน่วยงานต่างๆ

  
ที่ตั้งโรงเรียน  
 

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา


ตราประจำโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
สีประจำโรงเรียน
 เขียว- เทา
ที่ตั้งโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

154 ม.3 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น