ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ขอเชิญร่วมทำบุญฉลองโดม เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดด้านล่าง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท รายละเอียด ตามเอกสารแนบด้านล่างค่ะ
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
สอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 20-22 ก.ค.2565
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65