ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
สอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 20-22 ก.ค.2565
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65