ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ -------> โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี และการคุ้มครองเด็ก จ.ชัยภูมิ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยานำ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าประเวณี และการคุ้มครองเด็ก จ.ชัยภูมิ และ พิธีลงนาม MOU ระหว่าง  กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนในสหวิทยาเขตบัวแดงภักดี ณ ห้องประชุมปู่ขุนหมื่นศรี โรงเรียนหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ

โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,16:40   อ่าน 42 ครั้ง