ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ -------> วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 
เข้ารับโล่รางวัล พร้อมเงิน 10,000 บาท  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 (ปีที่2) จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ณ โรงแรม ที.เค.พาเลช กรุงเทพมหานค
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,14:00   อ่าน 52 ครั้ง