รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
เลขที 154 หมู่ 3   ตำบลเจาทอง  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
เบอร์โทรศัพท์ 044133112 เบอร์แฟกส์ 044-133113
Email : pdw2555@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :